2. Wymioty © 123rf.com
[3/12]

2. Wymioty

Niepokojącym symptomem, który może, chociaż wcale nie musi, wskazywać na chorobę nowotworową są wymioty. Mogą one wynikać bezpośrednio z: niedrożności układu pokarmowego, wzrostu ciśnienia śródczaszkowego, wodobrzusza czy niedrożności moczowodu. Oprócz tego wymioty mogą towarzyszyć leczeniu onkologicznemu – są stosunkowo częstym skutkiem ubocznym chemio- i radioterapii. Przy czym, co należy podkreślić, w większości przypadków wymioty, zwłaszcza sporadyczne, pojawiają się na skutek: stresu i zatrucia pokarmowego.

Nasz szczególny niepokój powinny wzbudzić uciążliwe wymioty, które często się powtarzają i trudno wskazać na ich jednoznaczną przyczynę. W takiej sytuacji należy udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i wykonać serię podstawowych badań profilaktycznych.

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na całym świecie. W większości przypadków diagnozowane są one na tyle późno, że zastosowane leczenie nie daje wielkich nadziei. Tymczasem można wyróżnić kilka niespecyficznych objawów, które mogą, chociaż wcale nie muszą, wskazywać na toczący się w naszym organizmie proces chorobowy. Jeśli zaobserwujemy je u siebie, to powinniśmy udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i wykonać serię podstawowych badań profilaktycznych. Sprawdź, jakie objawy mogą świadczyć o nowotworze!

reklama