Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Ogromne wsparcie rynku pracy: 50 projektów za niemal 150 mln zł w subregionie wałbrzyskim - Pełna LISTA dofinansowanych

Elżbieta Węgrzyn
Elżbieta Węgrzyn
Symboliczne certyfikaty zapowiadające wsparcie dla organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów wspierających lokalny rynek pracy wręczono 15 lutego 2024 w Świdnicy. Unijna pomoc, w niespotykanej dotąd skali trafi do mieszkańców 6 powiatów subregionu wałbrzyskiego, który jako obszary pogórniczne został jedynym na Dolnym Śląsku beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Spis treści

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ze wsparciem dla lokalnego rynku pracy

15 lutego 2024r. w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy przy udziale władz województwa dolnośląskiego oraz dyrekcji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla beneficjentów, których projekty uzyskały dofinansowanie.

- Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne wybrane w konkursie będą miały środki finansowe na realizację zadań i usług, które są niezwykle potrzebne nie tylko w subregionie wałbrzyskim - jemu ten konkurs był dedykowany - ale w całym naszym województwie. Mówię tutaj o usługach przerwy wytchnieniowej, asystentury, ale też tworzenia mieszkań wspomaganych również z elementami aktywizacji zawodowej - wyjaśnia Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego i podkreśla, że zadania objęte dofinansowaniem nie są łatwe.

Dzięki pozyskanemu wsparciu ruszają projekty na zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy oraz usługi społeczne w zakresie mieszkalnictwa w subregionie wałbrzyskim z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Obszar realizacji projektów jest zawężony do subregionu wałbrzyskiego objętego interwencją FST, w którego skład wchodzą powiaty:

 • dzierżoniowski,
 • kłodzki,
 • świdnicki,
 • wałbrzyski,
 • miasto Wałbrzych na prawach powiatu,
 • ząbkowicki.

50 projektów będzie realizowane w sześciu powiatach subregionu wałbrzyskiego

Celem podejmowanych działań jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Ogłoszone projekty dają możliwość mieszkańcom subregionu wałbrzyskiego organizacji i finansowania wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom. Chcemy wspierać aktywność społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami, dając możliwość rozwoju zarówno im, jak i ich opiekunom. Z naszych doświadczeń wiemy, że istnieje ogromna potrzeba rozwoju tych usług – mówi wicemarszałek Krzyżanowski.

Działania takie pozwolą odciążyć opiekunów faktycznych po to, aby mogli zająć się zdobyciem pracy lub aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym.

Nabór prowadzono do 2 sierpnia 2023. Z 54 wniosków zgłoszonych Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wybrał 50 projektów, które będą pomagać mieszkańcom w:

 • aktywizacji zawodowej - głownie przez zapewnienie usług opiekuńczych i asystenckich w celu powrotu opiekunów oraz osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy,
 • znalezieniu mieszkań niezbędnych chronionych, wspomaganych czy treningowych np. do usamodzielnienia oraz aktywizacji społecznej.

Wartość przyznanych dofinansowań to 118 042 493,72 zł, co pozwoli na realizację projektów o łącznej wartości 147 814 067,74 zł.
W naborze wzięły udział podmioty doświadczone w realizacji projektów nakierowanych na realizację wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem.

- Mieliśmy przyjemność odebrać dyplomy i certyfikaty przyznania dotacji na rozwój wspomagania mieszkalnictwa i osób, które nie mogą samodzielnie funkcjonować. Chcemy w ramach projektu wspierać osoby wymagające dodatkowej opieki zarówno tej leczniczej, jak i wsparcia podstawowego typu zrobienie zakupów, czy pomoc w załatwianiu spraw w urzędzie. Mamy już doświadczenie w tym kierunku, realizowaliśmy podobne projekty - wyjaśnia Sobański Ryszard, prezes Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy.

Zaznacza też, że największe zapotrzebowanie na takie wsparcie jest na terenach wiejskich w związku m.in. z wykluczeniem komunikacyjnym.

Podobna pomoc trafi również do pozostałych Dolnośląskich subregionów. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi aktualnie ocenę kolejnych projektów finansowanych z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska zakładających usługi opiekuńcze i rozwój mieszkalnictwa, których rozstrzygnięcie jest planowane na kwiecień 2024 r. Harmonogram naborów w ramach FEDS oraz ogłaszane konkursy znajdują się na stronie: https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

Ogromne wsparcie rynku pracy: 50 projektów za niemal 150 mln zł w subregionie wałbrzyskim - LISTA
DWUP

Zobaczcie zdjęcia ze spotkania w Świdnicy

Pełna lista beneficjentów z subregionu wałbrzyskiego

 • 1. Podmiot: SUDECKA IZBA PRZEMYSŁOWO­HANDLOWA W ŚWIDNICY - Projekt: Szansa na godne życie w subregionie wałbrzyskim objętym interwencją - kwota dofinansowania: 4 152 549,30 zł
 • 2. ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Motyle z Dolnego Śląska ­ na swoim. Subregionalny system pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze TPST, w szczególności w związku z zagrożeniem lub doświadczeniem bezdomności - 3 077 769,84 zł
 • 3. FUNDACJA "RAZEM" - Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca - 1 643 095,04
 • 4. FUNDACJA "RAZEM" - Usługi społeczne kluczem do samodzielności i aktywności mieszkańców powiatu kłodzkiego - 1 657 478,00 zł,
 • 5. EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO - DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Empatyczni Opiekunowie - 1 668 852,00 zł
 • 6. "OPTIMAL SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA” Wsparcie w codzienności­ usługi społeczne w miejscu zamieszkania i społeczności lokalnej 4 powiatów - 4 064 329 zł.
 • 7. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej - 3 967 996,80 zł
 • 8 "OPTIMAL SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA" - Droga do niezależnego życia ­zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy poprzez rozwój usług asystencji osobistej i opiekuńczych oraz wsparcie kadr w subregionie wałbrzyskim objętym wsparciem FST - 4 159 649,80 zł
 • 9. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej Pomagamy ­ nie zwlekamy. Usługi asystenckie i wytchnieniowe w
 • regionie świdnicko-dzierżoniowskim - 1 634 181,12 zł
 • 10. NON PROFIT "INKUBATOR POMYSŁÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Usługi asystenckie dla powiatu ząbkowickiego - 787 786,00 zł,
 • 11. Fundacja Primohuman Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich na terenie subregionu wałbrzyskiego - 1 661 414,40 zł.
 • 12. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W DZIERŻONIOWIE - Samodzielni i nieZależni - 3 129 581,79 zł
 • 13. Forum Aktywności Lokalnej Wsparcie asystenckie dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego i m. Wałbrzycha - 797 630,00 zł
 • 14. "OPTIMAL SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA" - Niesamodzielni - samodzielni w miejscu zamieszkania i społeczności
 • lokalnej subregionu - 4 076 772,00 zł,
 • 15. Fundacja "Merkury" Usługi społeczne w gminie Walim - 1 146 816,00 zł
 • 16. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej Pomagamy ­ nie zwlekamy. Usługi asystenckie i wytchnieniowe w
 • regionie wałbrzyskim - 1 620 645,12 zł
 • 17. Fundacja Integracji Społecznej "ABRAMIS" Środowiskowa Stacja Asystentury i Opieki - 780 430,00 zł.
 • 18. Fundacja "Manufaktura Inicjatyw" Usługi asystenckie i wytchnieniowe na terenie powiatu dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych - 1 623 044,16 zł,
 • 19. FUNDACJA INCEPT ASYSTENCI - LOKALNI SUPERBOHATEROWIE 2. Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin - 1 634 404,00 zł
 • 20. PLATA Piotr Sierzputowski - Stop wykluczeniu społecznemu! - 1 210 368,00 zł,
 • 21. NON PROFIT "INKUBATOR POMYSŁÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Usługi asystenckie dla powiatu wałbrzyskiego - 786 646,00 zł,
 • 22. "OPTIMAL SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA” TRANSFORMACJA W OPIECE­ usługi społeczne dla mieszkańców - 4 071 644,00 zł,
 • 23. NON PROFIT "INKUBATOR POMYSŁÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Usługi asystenckie dla powiatu kłodzkiego - 787 786,00 zł,
 • 24. FUNDACJA CONCEPTUS - Lokalna Asystentura Osobista - 1 634 404,00 zł
 • 25. OPTIMAL SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA - Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji w subregionie wałbrzyskim - 4 175 580,00 zł,
 • 26. "Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego" Profesjonalne usługi społeczne - 5 744 867,17 zł.
 • 27. STOWARZYSZENIE "CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" - Godność i samodzielność ­ zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy oraz rozwój usług opiekuńczych i asystenckich, wsparcie kadr w subregionie wałbrzyskim objętym wsparciem FST - 4 159 876,80 zł
 • 28. Fundacja Imago Centrum Włączenia Społecznego - 4 137 756,71 zł,
 • 29. Forum Aktywności Lokalnej Transformacja obszarów górniczych subregionu wałbrzyskiego w zakresie zapobiegania wykluczeniu osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na tym terenie - 3 614 413,34 zł.
 • 30. Forum Aktywności Lokalnej Wsparcie asystenckie dla mieszkańców powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego - 797 630,00 zł,
 • 31. Fundacja "Merkury" Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie­-Zdrój - 1 702 807,70 zł,
 • 32. FUNDACJA "RAZEM" - Program rozwoju systemu usług opiekuńczych w Gminie Boguszów - Gorce - 1 637 874,00 zł,
 • 33. NON PROFIT "INKUBATOR POMYSŁÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Usługi asystenckie dla powiatu dzierżoniowskiego - 787 786,00 zł
 • 34, Forum Aktywności Lokalnej Centrum usług wytchnieniowych i asystenckich (CUWiA) na terenach wiejskich subregionu wałbrzyskiego - 3 211 372,98 zł,
 • 35. Spółdzielnia Socjalna INVEST Pogodna Jesień Życia w powiecie kłodzkim i wałbrzyskim - 1 614 621,21 zł,
 • 36. Point Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Asystentura - integracja - aktywizacja - 1 491 264,00 zł,
 • 37. MULTI PHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Pogodna Jesień Życia w powiecie wałbrzyskim i dzierżoniowskim 0 1 616 572,70 zł
 • 38. NON PROFIT "INKUBATOR POMYSŁÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Usługi asystenckie dla powiatu m. Wałbrzycha - 787 786,00 zł.
 • 39. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych "MieszkaMy i działaMy ­ cztery kąty maMy" - 3 490 443,20 zł.
 • 40. "OPTIMAL SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA" Zaktywizowani i zaopiekowani - poprawa dostępności do usług społecznych, asystenckich i opiekuńczych (w tym specjalistycznych) dla mieszkańców sub wałbrzyskiego objętego
 • interwencją FST - 4 158 491,80 zł.
 • 41. FUNDACJA "WAŁBRZYCH 2000" Razem raźniej - 4 099 518,30 zł;
 • 42. Spółdzielnia Socjalna INVEST Pogodna Jesień Życia w powiecie kłodzkim i wałbrzyskim - 1 615 731,74 zł
 • 43. STOWARZYSZENIE "CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" ZAOPIEKOWANI­ usługi społeczne dla
 • mieszkańców Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego - 4 065 134,00 zł
 • 44. FUNDACJA ECO-INNOVA Pogodna Jesień Życia w powiecie kłodzkim i dzierżoniowskim - 1 615 731,74 zł
 • 45. NON PROFIT "INKUBATOR POMYSŁÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Usługi asystenckie dla powiatu świdnickiego - 787 786,00 zł.
 • 46. DOMINO JOANNA ROWIŃSKA Usługi społeczne w subregionie wałbrzyskim - 4 161 090,08 zł
 • 47. NESTOR GROUP BARTOSZ BERKOWSKI - Usługi społeczne dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego objętego wsparciem FST dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji - 2 319 872,00 zł
 • 48. MULTI PHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Pogodna Jesień Życia w powiecie wałbrzyskim i dzierżoniowskim - 1 614 944,54 zł.
 • 49. Krajowe Centrum Szkoleniowe Kamila Piekarska Pogodna Jesień Życia w powiecie dzierżoniowskim i wałbrzyskim z 1 614 944,54 zł,
 • 50. Fundacja Pretium - Ku niezależności centrum opiekuńczoasystenckie w Wałbrzychu - 1 243 324,80 zł

Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia

Ogromne wsparcie rynku pracy: 50 projektów za niemal 150 mln...

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Materiał oryginalny: Ogromne wsparcie rynku pracy: 50 projektów za niemal 150 mln zł w subregionie wałbrzyskim - Pełna LISTA dofinansowanych - Wałbrzych Nasze Miasto

Wróć na klodzko.naszemiasto.pl Nasze Miasto